Suomeksi På svenska In English

Result Fellows - Ilmoittautumispalvelu/Entries/Anmälningstjänst -> Presentation
Funktioner:

Sök på anmälningar:
> Välj tävlingen

> Presentation
> Anvisningar
> FAQ

> Registrering
> Inloggning
Logga in:
Användarnamn

Lösenord

Har Du glömt användarinformation?
> Användarinformation

Presentation av anmälningstjänst

Anmälningstjänst av Resultfellows- mera bekant Imoittautumishärveli är tävlingsarrangörernas verktyg för emottagning och behandling av anmälningar, för granskning av licensbe-talningsläget , för emottagning budkavlelöpordning samt uppföljning av anmälningsavgifter.

Ilmoittautumishärveli minskar behandlingsbehov av e-mail samt fungerar säkrare än e-mail i elektronisk anmälningsmottagning. Tävlingsanmälaren får omedelbart feedback, att anmälningen har kommit fram och han behöver ej vänta anmälningsmottagarens kvittering av eventuell framkommen e-mail-anmälningen. Tävlingsarrangören behöver ej heller uppdatera anmälningar före tävlingar till Internet, utan anmälningarna kan ses automatiskt och kan formas av användarna ända till sista emot-tagningsdagen av anmälningarna.

Result Fellows 2008 - 2009 © www.resultfellows.com